"VAN DE DRENTSEGROND"

WIE ZIJN WIJ

Gerrit en Rika Nijs.
Sinds 12-04-1963 heb ik ( Gerrit ) al Duitse Doggen.
Lid van de NDDC vanaf oktober 1963 tot december 2013 

Om persoonlijke redenen hebben we het lidmaatschap hiervan opgezegd.

Onze kennelnaam is geregistreerd sinds april 1968.

Begonnen met een gestroomde pup, en sinds 1988 zijn we overgegaan op blauw.
Sinds voorjaar 2003 hebben we weer beide kleurslagen.
Een Schoonheidskampioen is leuk, maar een Gezondheidskampioen is belangrijker.

Daarom vermelden wij ook alle nakomelingen van onze Doggen, zodat iedereen kan nagaan hoe oud de door ons gefokte Doggen geworden zijn.

Dit ook om duidelijk te maken hoe het met de gezondheid van onze Doggen en hun nakomelingen is.

Sinds voorjaar 2012 leggen wij van alle door ons gefokte Doggen het DNA profiel al vast.

In de hoop dat er binnen niet al te lange tijd met behulp van DNA bepaalde gezondheidsproblemen aan te pakken zijn.

Kunt u dit ook nagaan bij andere Duitse Doggen fokkers?

Heeft u ideeën of suggesties om wat aan gezondheidsverbeteringen te doen dan houden wij ons daar voor aanbevolen.

Want er wordt altijd gesproken over Gezondheid maar dan alleen over de honden die men zelf heeft.

Een ieder kan ook weten dat alle honden geen 8 jaar of ouder worden terwijl dat wel het streven van fokkers zou moeten zijn.

Maar op deze manier willen wij duidelijk maken dat er wel degelijk honden zijn van 8 jaar en ouder.
Ons motto is openheid en duidelijkheid.

Op 11 juni 2019 is Rika overleden maar als eerbetoon aan haar ga ik nog even door met onze hobby.