Maran van de Drentsegrond

geboren 13-12-2002

overleden 22-10-2009

Zie verder onder Memorie/Historie bij Maran

Maran 

Chris met Maran op schoot