Xora van de Drentsegrond

geboren 24-01-2012

overleden 26-10-2013

DNA volgens ISAG 2006 methode vastgelegd

Xora 28-08-2012