Miracle Ranou van de Drentsegrond

geboren 13-12-2002

overleden is ons onbekend evenals hoe haar leven verder verlopen is