Wandor van de Drentsegrond

geboren 11-10-2010

DNA profiel volgens ISAG 2006 methode vastgelegdWandor  03-01-2011

Wandor  03-01-2011 

Wandor  08-01-2011